Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Štiavnická podkova – 51. ročník

Fotogaléria

16.6.2019 Štiavnická podkova 2019

Výsledková listina 51. ročníka Štiavnickej podkovy

Štiavnická podkova 2019 výsledky

Štiavnická podkova 51. ročník

Štiavnická podkova 51. ročník

Rozpis jazdeckých pretekov

Výsledková listina 50. ročníka Štiavnickej podkovy

Štiavnická podkova 2018 výsledky

Štiavnická podkova – prezentácia účastníkov

Prezentácia účastníkov a výber štartovného na 50. ročník Štiavnickej podkovy bude od 10.00 do 11.00 hod. v športovom areáli v Spišskom Štiavniku – v budove Telovýchovnej jednoty.

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova – Rozpis jazdeckých pretekov

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 50. ročník

Štiavnická podkova 49. ročník