Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

[…]

REFERENDUM 7. február 2015

Oznamujeme občanom v zmysle zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov, že oprávnený občan musí po príchode do miestnosti na hlasovanie preukázať svoju totožnosť. Ak nepredloží doklad totožnosti /občiansky preukaz, slovenský cestovný doklad/ do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní. Preukazovanie totožnosti svedectvom dvoch osôb známych komisii zákon […]

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Podávanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik, PONDELOK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod. UTOROK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod. STREDA 7.00 – 12.00 hod. 12.30 […]

Poslanci obecného zastupiteľstva

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2011-2014

Budinský Jaroslav Bukovič Štefan, Ing. Mgr. Dlugošová Magdaléna, Bc. Hudzík Martin, Ing. Javorský Jozef, Ing. Korheľ Matúš, Ing. Martinko Daniel, Ing. Martinková Oľga, Mgr. Proner František

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (aktualizované)

Zverejňujeme odpis zápisnice o výsledku volieb v obci Spišský Štiavnik do obecného zastupiteľstva a starostu obce

Zápisnica – komunálne voľby 2010 (formát PDF) Zápisnica – voľba poslancov obecného zastupiteľstva (formát PDF) Zápisnica – voľba starostu obce (formát PDF) doplnené: Zápisnica – voľby 2010 – náhradníci (formát PDF)

Ak Vás zaujímajú výsledky v celom okrese […]

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik dňa 27.novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Viera Dikantová, Ing., 40 r., stavebný technik ekonóm, Spišský Štiavnik, […]

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku dňa 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Edita Beniačová, Ing., 47 r., projektantka, […]

Referendum 2010

Zverejňujeme odpis zápisnice referenda dňa 18. septembra 2010. Dokument vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto mieste: referendum-2010.pdf. Definitívne výsledky z celého Slovenska si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu SR.

Počet volených poslancov

Pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 (sobota 27. novembra 2010), bol v obci Spišský Štiavnik vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom bude volených 9 poslancov. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 – Ministerstvo vnútra SR

Zverejňujeme odpis zápisnice volieb do NR SR 12. júna 2010

Na tomto mieste si môžete prevziať dokument vo formáte PDF…