Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení konania

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 26.10.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, […]

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o tom, že fyzická osoba nie je účastníkom konania

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 14.9.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaných námietkach

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby mapa

Verejná vyhláška

Predĺženie lehoty na rozhodnutie – upovedomenie

Verejná vyhláška

verejna_vyhlaska_8_2020.pdf