Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o prerušení konania

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaní odvolania

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie II. stupňa povodňovej aktivity

 

Obec Spišský Štiavnik, Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik v súlade s výkonom samosprávy podľa § 4 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a ako orgán štátnej správy ochrany pred povodňami podľa § 11 ods. 5 písm.b) […]

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 6. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 30.9.2020

uznesenia-cislo_6_2020_30_september_2020.pdf

Prevádzka Obecného úradu prerušená

V zmysle vyhlásenia núdzového stavu vládou SR uznesením č. 587/2020 a schválením uznesenia č. 624/2020 na vykonanie niektorých opatrení HM z dôvodu ohrozenia verejného zdravia šíriacou sa pandémiou ochorenia COVID-19 bude prevádzka Obecného úradu Spišský Štiavnik od 5.10.2020 od 7.00 hod. do odvolania prerušená. Neodkladné dôležité žiadosti a podania občanov vybavujeme počas týchto […]

Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID–19

Obec Spišský Štiavnik oznamuje obyvateľom, že z dôvodu nariadených preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID–19 bude obecný úrad až do odvolania pracovať v obmedzenom režime. Budova obecného úradu bude uzavretá. Obecný úrad nebude prijímať platby v hotovosti. Požiadavky občanov na agendu obecného úradu je možné vybaviť telefonicky na tel. č. 0905 576 953, […]

Oznam o voľnom pracovnom mieste

 

Celé znenie – oznam o voľnom pracovnom mieste

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 25.9.2020

uznesenia-cislo_5_2020_25_september_2020.pdf

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe uskutočnenej kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zasadnutie OZ preložené na náhradný termín 30.9.2020 o 18,00 hodine s nezmeneným programom.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. september 2020, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v […]