Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky volieb do VÚC 2017 v našej obci

Voľby predsedu PSK:

Milan Majerský PaedDr., PhD – 165 hlasov Jozef Mihalčin Ing. – 71 hlasov Peter Chudík MUDr. – 47 hlasov Miroslav Škvarek Ing., MPH – 24 hlasov Ján Garaj JUDr., MBA – 21 hlasov

voľby2017 predseda PSK

zápisnica okrsok 1

zápisnica okrsok 2

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK a pre voľby do zastupiteľstva PSK vo volebnom obvode č. 6 – Okres Poprad.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Elektronická adresa – Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Obec Spišský Štiavnik zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie. Elektronická adresa je obec@spisskystiavnik.sk

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

určenie volebných okrskov 2017

Informácia o predložených kandidátnych listinách

Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Informácia o predložených kandidátnych listinách

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

[…]