Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky parlamentných volieb 2020 v obci Spišský Štiavnik

Výsledky parlamentných volieb 2020

Adresa na doručovanie

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov do okrskových komisií 1 a 2 pre voľby do NR SR:

obec@spisskystiavnik.sk

– osobné doručenie oznámení o delegovaní členov: do 8.1.2020 do 24.00 hodiny, volať t.č. 0905 576 954

OZNÁMENIE o čase a mieste konania volieb do Národnej rady SR v roku 2020

Deň a čas konania volieb – 29.2.2020 7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná volebná miestnosť, ktorá sa bude nachádzať v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku, Hornádska […]

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Informácie pre voliča – Voľby do Národnej rady

Informácie pre voliča – Právo voliť – Právo byť volený

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Parlamentné voľby 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je: obec@spisskystiavnik.sk

Voľba poštou – návod – externý link