Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vvýsledky 2. kola prezidentských volieb 2019

Zuzana Čaputová: 336 hlasov – 66.9 % Maroš Šefčovič: 166 hlasov – 33.1 %

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1748 Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 519 – 29,6 účasť % Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 519 Počet platných hlasov: 502

[…]

Výsledky prezidentských volieb

Maroš Šefčovič  – 208 hlasov – 26,5% Zuzana Čaputová – 200 hlasov – 25,5% Marian Kotleba – 158 hlasov – 20,2% Štefan Harabin – 111 hlasov – 14,2% František Mikloško – 72 hlasov – 9,2% Milan Krajniak – 19 hlasov – 2,4% Eduard Chmelár – 7 hlasov – 0,9% Róbert Švec – […]

Podávanie oznámení o delegovaní do komisií

Podávanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1, č. 2 je možné do 11. februára 2019 do 24.00 hod. u zapisovateľky Okrskovej volebnej komisie č. 2 p. Antónie Zummerovej, /v čase od 7.00 do 15.00 hod. na Obecnom úrade Spišský Štiavnik, Hornádska 241, od 15.00 hod. – do 24.00 hod. […]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

OZNÁMENIE

o čase a mieste konania volieb prezidenta SR v roku 2019

Deň a čas konania volieb – 16.3.2019                7.00 – 22.00 hod.

– volebný okrsok č. 1, do ktorého patria ulice – ulice Hornádska, Kláštorná, Lúčna, Mlynská, Železničná stanica, Mariánske námestie, Kaštieľ, Priečna súp.číslo 1 – 274, Kvetná, Slnečná

[…]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

– elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií č. 1 a č. 2 je

obec@spisskystiavnik.sk

Doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné doručiť na mailovú adresu:

obec@spisskystiavnik.sk

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený […]

Vyhlásenie volieb prezidenta

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený