Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky komunálnych volieb 2014.

volby2014

Oznam o vzdaní sa kandidatúry

Miestna – volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že pre voľby starostu obce dňa 15.11.2014 sa vzdal kandidatúry:

 

Matúš Korheľ, Ing., 38 r., manažér, Spišský Štiavnik, Lúčna 106/17, Kresťanskodemokratické hnutie

vyhlasenie

Určenie volebných okrskov pre komuálne voľby 2014

určenie volebných okrskov 2014_volebné_okrsky

DELEGOVANIE ČLENOV

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie č. 1 a okrskovej volebnej komisie č.2 je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

[…]

Vyhlásenie kandidatúry

V zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí § 18 v znení neskorších predpisov miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov:

vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva /sken/

vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce /sken/

PODÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Podávanie kandidátnych listín pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a pre voľby starostu obce, delegovanie členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie je možné:

na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik, PONDELOK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod. UTOROK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod. STREDA 7.00 – 12.00 hod. 12.30 […]

Oznámenie o určení počtu poslancov

oznámenie o určení počtu poslancov

Určenie volebných okrskov

vol okrsky

Oznámenie o počte obyvateľov

Oznamenie