Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky parlamentných volieb 2016

Výsledky volieb Spišský Štiavnik

Výsledky volieb Spišský Štiavnik okrsok 1

Výsledky volieb Spišský Štiavnik okrsok 2

Delegovanie členov do okrskových komisií

Delegovanie členov do okrskových komisií č. 1 a č. 2 pre voľby do Národnej rady SR v roku 2016 je možné na Obecnom úrade Obce Spišský Štiavnik,

PONDELOK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.

UTOROK 7.00 – 12.00 hod., 12.30 – 15.00 hod.

STREDA 7.00 – 12.00 hod. 12.30 – 17.00 hod.

ŠTVRTOK […]

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

Oznamujeme, že elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 je: obec@spisskystiavnik.sk

Určenie volebných okrskov a volebných miestností.

určenie volebných okrskov a volebných miestností.

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajúv sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

[…]