Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

DHZ

2020

Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 13/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 12/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 11/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 10/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 9/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 8/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 7/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 6/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 5/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 4/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 3/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 2/2020
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 1/2020

2019

Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 18/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 17/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 16/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 15/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 14/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 13/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 12/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 11/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 10/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 9/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 8/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 7/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 6/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 5/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 4/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 3/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 2/2019
Správa o zásahu DHZO Spišský Štiavnik 1/2019