Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotogaléria

 

28.8.2020 SNP - vence

11.10.2019 Jubilanti

28.8.2019 oslava SNP

 

 

 

15.6.2019 Futbal

7.4.2019 divadlo

26.12.2019 Dobrá novina

12.10.2018 Jubilanti

28.8.2018 oslava SNP

27.5.2018 hasiči súťaž

18.3.2018 Misie - omša

27.1.2018 Štiavnický ples

EU projekt

28.5.2017 Hasici súťaž

25.12.2016 Divadlo ČAS

15.5.2016 Hasiči súťaž

14.5.2016 stavanie mája

6.2.2016 Sprievod masiek

2.1.2016 Koncert Anima

3.7.2015 Jánske ohne

18.3.2015 Výroba veľkonočných ozdôb a kraslíc

27.6.2014 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.6.2014 Štiavnická podkova

8.6.2014 hasičská sútaž

25.5.2014 súťaž hasičských družstiev

25.5.2014 súťaž hasičských družstiev

23. ročník súťaže hasičských družstiev

Oslava dňa sv. Floriána

Stretnutie klubu dôchodcov 26.2.2014

 

26.2.2014 Stretnutie klubu dôchodcov

Stretnutie klubu dôchodcov 26.2.2014

Štiavnický ples 2014

Vianočné vystúpenie 29.12.2013