Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Fotogaléria

 

no images were found

 

 

 

18.3.2015 Výroba veľkonočných ozdôb a kraslíc

27.6.2014 Slávnostné zasadnutie Obecného zastupiteľstva

15.6.2014 Štiavnická podkova

8.6.2014 hasičská sútaž

25.5.2014 súťaž hasičských družstiev

Oslava dňa sv. Floriána

Stretnutie klubu dôchodcov 26.2.2014

 

Štiavnický ples 2014

Vianočné vystúpenie 29.12.2013