Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kalendár podujatí na rok 2014

Kalendár podujatí na rok 2014 – Spišský Štiavnik

DÁTUM NÁZOV PODUJATIA MIESTO KONANIA ORGANIZÁTOR KONTAKT
05.01.2014 Chrámový koncert Kostol narodenia Panny Márie Študentka konzervatória Pavla Hudzíková
15.02.2014 Štiavnický ples Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik Oľga Rákociová 052/78 85 601 rakociova@spisskystiavnik.sk
26.02.2014 Fašiangy v klube dôchodcov Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová

052/778 58 72

06.03.2014 Jarné prázdniny v knižnici Obecná knižnica Knižnica Spišský Štiavnik Oľga Rákociová,0949 833125rakociova@spisskystiavnik.sk
03.04.2014 Výroba veľkonočných pozdravov a kraslíc Obecná knižnica Knižnica Spišský Štiavnik Oľga Rákociová0949 833 125rakociova@spisskystiavnik.sk
apríl 2014 Výroba veľkonočných ozdôb Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/778 58 72
03.05.2014 Oslava sv. Floriána so sv. omšou Kostol v Kaštieli DHZ Spišský Štiavnik Róbert Martinko0905 646125
25.05.2014 Hasičská súťaž„O putovný pohár starostky obce“13. ročník Športový areál DHZ Spišský ŠtiavnikObec Spišský  Štiavnik Róbert Martinko0905 646125
25.05.2014 Súťaž mladých hasičov v hasičskom útoku s vodou “O putovný pohár Hornádskej doliny“ Športový areál DHZ Spišský Štiavnik Róbert Martinko0905 646125
08.06.2014 Okresné kolo súťaže hasičských družstiev v kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži nad 35 rokov Športový areál DHZ Spišský Štiavnik Róbert Martinko0905 646125
15.06.2014 Jazdecké preteky„Štiavnická podkova“Deň obce Športový areál Obec Spišský Štiavnik Obec  Spišský Štiavnik052/78 85 601obec@spisskystiavnik.sk
25.06.2014 „Stretnutie jubilantov“Posedenie pri  živej hudbe Urbársky dom Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/778 58 72
04.07.2014 Jánske ohne Pod vysokým brehom DHZ Spišský Štiavnik Róbert Martinko0905 646125
júl 2014 Tenisový turnaj dvojhier Multifunkčné ihriskoŠportový areál TJ Spišský ŠtiavnikŠčavničan, n.o. Ing. Daniel Martinkomartinko@alya.sk
23.07.2014 Športové popoludnie seniorov, guláš Športový areál Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/778 58 72
júl 2014 Futbalový turnaj„O pohár starostky obce“ Športový areál TJ Spišský ŠtiavnikŠčavničan, n.o. Ing. Daniel Martinkomartinko@alya.sk
august 2014 Nohejbalový turnaj Športový areál TJ Spišský ŠtiavnikŠčavničan, n.o. Ing. Daniel Martinkomartinko@alya.sk
september 2014 Tenisový turnaj štvorhier Multifunkčné ihriskoŠportový areál TJ Spišský ŠtiavnikŠčavničan, n.o. Ing. Daniel Martinkomartinko@alya.sk
07.09.2014 Odpustová slávnosťNarodenia Panny Márie Kostol NarodeniaPanny Márie
04.10.2014 Jazda sv. Huberta4. ročník Spišský Štiavnik Stanislav Hudzík Stanislav Hudzík0949 918622
11.10.2014 Stretnutie jubilantov Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik Oľga Rákociová052/78 85 601rakociova@spisskystiavnik.sk
november 2014 Výroba adventných vencov Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/77 85 872
22.11.2014 Katarínska zábavaIII. ročník Urbársky dom DHZ Spišský Štiavnik Róbert Martinko0905 646 125
26.11.2014 Katarínske posedenie Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/778 58 72
december 2014 Výroba vianočných ozdôb a ikebán Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová052/778 58 72
26.12.2014 Štefansky stolnotenisový turnaj Športový areál TJ Spišský Štiavnik Ing. Daniel Martinkomartinko@alya.sk
28.12.2014 Štiavnické Vianoce,kultúrne vystúpenie Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik Oľga Rákociová052/78 85 601rakociova@spisskystiavnik.sk