Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kalendár podujatí na rok 2015

Kalendár podujatí na rok 2015 – Spišský Štiavnik

MESIAC

DÁTUM

NÁZOV PODUJATIA

MIESTO KONANIA

ORGANIZÁTOR

KONTAKT

JANUÁR 06.01.2015

Chrámový koncert

Kostol narodenia Panny Márie

Študentka konzervatória

Pavla Hudzíková

FEBRUÁR 14.02.2015

Štiavnický ples

Urbársky dom

Obec Spišský Štiavnik

Oľga Rákociová

052/ 78 85 601

mail

FEBRUÁR 2.02.2015

Fašiangy v klube dôchodcov

Klub dôchodcov Klub dôchodcov Terézia Gajanová

052/778 58 72

FEBRUÁR 24.02.2015

Jarné prázdniny v knižnici

Obecná knižnica Knižnica Spišský Štiavnik

Oľga Rákociová,0949 833125

mail

MAREC marec 2015

Výroba veľkonočných ozdôb, kraslíc

Klub dôchodcov

Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/778 58 72

MÁJ 02.05.2015 Oslava sv. Floriána so sv. omšou

Kostol v Kaštieli

DHZ Spišský Štiavnik

Róbert Martinko

0905 646125

MÁJ 24.05.2015

Hasičská súťaž

„O putovný pohár starostky obce“

14. ročník

Športový areál

DHZ Spišský Štiavnik

Obec Spišský  Štiavnik

Róbert Martinko

0905 646125

MÁJ 24.05.2015

Súťaž mladých hasičov v hasičskom útoku s vodou “O putovný pohár Hornádskej doliny“

Športový areál

DHZ Spišský Štiavnik

 

Róbert Martinko

0905 646125

MÁJ máj 2015

50. výročie  založenia stolnotenisového klubu

Športový areál

TJ Spišský Štiavnik

Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

JÚN 07.06.2015

Okresné kolo súťaže hasičských družstiev v kategórii dorastenci, dorastenky, ženy a muži nad 35 rokov

Športový areál

DHZ Spišský Štiavnik

Róbert Martinko

0905 646125

JÚN 14.06.2015

Jazdecké preteky

„Štiavnická podkova“

Deň obce

Športový areál

Obec Spišský Štiavnik

Obec

Spišský Štiavnik

052/78 85 601

obec@spisskystiavnik.sk

JÚN 24.06.2015

„Stretnutie jubilantov,“ členov KD, posedenie pri  živej hudbe s kultúrnym programom

Urbársky dom

Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/778 58 72

JÚN 26.06.2015

Jánske ohne

Pod vysokým brehom

DHZ Spišský Štiavnik

Róbert Martinko

0905 646125

JÚL júl 2015

Tenisový turnaj dvojhier

Multifunkčné ihrisko

Športový areál

TJ Spišský Štiavnik

Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

JÚL 22.07.2015

Športové popoludnie seniorov, guláš

Športový areál

Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/778 58 72

JÚL júl 2015

Futbalový turnaj

„O pohár starostky obce“

Športový areál

TJ Spišský Štiavnik

Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

AUGUST august 2015

Nohejbalový turnaj

Športový areál TJ Spišský Štiavnik

Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

SEPTEMBER september 2015

Tenisový turnaj štvorhier

Multifunkčné ihrisko

Športový areál

TJ Spišský Štiavnik

Ščavničan, n.o.

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

SEPTEMBER 06.09.2015

Odpustová slávnosť

Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia

Panny Márie

OKTÓBER 03.10.2015

Jazda sv. Huberta

4. ročník

Spišský Štiavnik Stanislav Hudzík

Stanislav Hudzík

0949 918622

OKTÓBER 09.10.2015

Stretnutie jubilantov

Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik Oľga Rákociová

052/78 85 601

mail

NOVEMBER november 2015

Výroba adventných vencov

Klub dôchodcov Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/77 85 872

NOVEMBER 28.11.2015

Katarínska zábava

 

Urbársky dom DHZ Spišský Štiavnik

Róbert Martinko

0905 646125

NOVEMBER 25.11.2015

Katarínske posedenie s kultúrnym programom a kapustnicou

Klub dôchodcov Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/778 58 72

 

DECEMBER december 2015

Výroba vianočných ozdôb a ikebán

Klub dôchodcov Klub dôchodcov

Terézia Gajanová

052/778 58 72

DECEMBER 26.12.2015

Štefansky stolnotenisový turnaj

Športový areál TJ Spišský Štiavnik

Ing. Daniel Martinko

martinko@alya.sk

DECEMBER 26.12.2015

Koledovanie Dobrá novina

Domácnosti  v Spišskom Štiavniku eRko

Mgr. Lívia Šavelová

DECEMBER 27.12.2015

Štiavnické Vianoce,

kultúrne vystúpenie

Urbársky dom Obec Spišský Štiavnik

Oľga Rákociová

052/78 85 601

mail