Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kontakt

Tel.: +421 (52) 788 56 01
  +421 (52) 468 00 64
+421 (52) 788 56 03
Fax: +421 (52) 788 56 02
Adresa: Obecný úrad Spišský Štiavnik
  Hornádska 241
059 14 Spišsky Štiavnik
URL: www.spisskystiavnik.sk
E-mail: obec@spisskystiavnik.sk

Hodiny vyhradené pre občanov – OcÚ

Pondelok 7.00-12.00 h | 12.30-15.00 h
Utorok nestránkový deň
Streda 7.00-12.00 h | 12.30-17.00 h
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00-12.30 h

Hodiny vyhradené pre občanov – Stavebný úrad

Pondelok 9.30-11.30 h

pracovník Ing. Zavacká

Účet obce:

IBAN SK67 5600 0000 0034 0513 8001