Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kronika obce

Vážení spoluobčania, na tejto stránke Vám prinášame digitalizovanú kroniku našej obce. Aktuálne si môžete prevziať iba ročníky nového milénia. Postupne tu budeme pridávať aj staršie ročníky od roku 1944, hneď ako budú spracované do digitálnej podoby.
Súbory si môžete prevziať vo formáte PDF.

Obecná kronika 2015 (PDF)
Obecná kronika 2014 (PDF)
Obecná kronika 2013 (PDF)
Obecná kronika 2012 (PDF)
Obecná kronika 2011 (PDF)
Obecná kronika 2010 (PDF)
Obecná kronika 2009 (PDF)
Obecná kronika 2008 (PDF)
Obecná kronika 2007 (PDF)
Obecná kronika 2006 (PDF)
Obecná kronika 2005 (PDF)
Obecná kronika 2004 (PDF)
Obecná kronika 2003 (PDF)

Obecná kronika od roku 1944-2003 je jedna kniha rozdelená do balíkov po desiatich stranách. Spolu teda 61 súborov veľkosti cca 10 Mb vo formáte PDF.
(čísla v názve súboru určujú strany v knihe)
Obecná kronika s.001-s.010 (PDF)
Obecná kronika s.011-s.020 (PDF)
Obecná kronika s.021-s.030 (PDF)
Obecná kronika s.031-s.040 (PDF)
Obecná kronika s.041-s.050 (PDF)
Obecná kronika s.051-s.060 (PDF)
Obecná kronika s.061-s.070 (PDF)
Obecná kronika s.071-s.080 (PDF)
Obecná kronika s.081-s.090 (PDF)
Obecná kronika s.091-s.100 (PDF)

Obecná kronika s.101-s.110 (PDF)
Obecná kronika s.111-s.120 (PDF)
Obecná kronika s.121-s.130 (PDF)
Obecná kronika s.131-s.140 (PDF)
Obecná kronika s.141-s.150 (PDF)
Obecná kronika s.151-s.160 (PDF)
Obecná kronika s.161-s.170 (PDF)
Obecná kronika s.171-s.180 (PDF)
Obecná kronika s.181-s.190 (PDF)
Obecná kronika s.191-s.200 (PDF)

Obecná kronika s.201-s.210 (PDF)
Obecná kronika s.211-s.220 (PDF)
Obecná kronika s.221-s.230 (PDF)
Obecná kronika s.231-s.240 (PDF)
Obecná kronika s.241-s.250 (PDF)
Obecná kronika s.251-s.260 (PDF)
Obecná kronika s.261-s.270 (PDF)
Obecná kronika s.271-s.280 (PDF)
Obecná kronika s.281-s.290 (PDF)
Obecná kronika s.291-s.300 (PDF)

Obecná kronika s.301-s.310 (PDF)
Obecná kronika s.311-s.320 (PDF)
Obecná kronika s.321-s.330 (PDF)
Obecná kronika s.331-s.340 (PDF)
Obecná kronika s.341-s.350 (PDF)
Obecná kronika s.351-s.360 (PDF)
Obecná kronika s.361-s.370 (PDF)
Obecná kronika s.371-s.380 (PDF)
Obecná kronika s.381-s.390 (PDF)
Obecná kronika s.391-s.400 (PDF)

Obecná kronika s.401-s.410 (PDF)
Obecná kronika s.411-s.420 (PDF)
Obecná kronika s.421-s.430 (PDF)
Obecná kronika s.431-s.440 (PDF)
Obecná kronika s.441-s.450 (PDF)
Obecná kronika s.451-s.460 (PDF)
Obecná kronika s.461-s.470 (PDF)
Obecná kronika s.471-s.480 (PDF)
Obecná kronika s.481-s.490 (PDF)
Obecná kronika s.491-s.500 (PDF)

Obecná kronika s.501-s.510 (PDF)
Obecná kronika s.511-s.520 (PDF)
Obecná kronika s.521-s.530 (PDF)
Obecná kronika s.531-s.540 (PDF)
Obecná kronika s.541-s.550 (PDF)
Obecná kronika s.551-s.560 (PDF)
Obecná kronika s.561-s.570 (PDF)
Obecná kronika s.571-s.580 (PDF)
Obecná kronika s.581-s.590 (PDF)
Obecná kronika s.591-s.600 (PDF)

Obecná kronika s.601-s.604 (PDF)