Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Odberateľské faktúry za prenájom nádoby

Meno Adresa Dátum vyst. Suma M
Paulik Roman Poprad, Komenského 583 20.2.2014 106.86
Doľaková Mária Spišský Štiavnik, Kvetná 20 18.3.2014 5.18
Martinková Irena Spišský Štiavnik, Kvetná 24 18.3.2014 5.18
Hopko Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 25 18.3.2014 5.18
Mizera Marek Spišský Štiavnik, Kvetná 32 18.3.2014 5.18
Valigurová Mária Spišský Štiavnik, Kvetná 33 18.3.2014 5.18
Hoza Vincent Spišský Štiavnik, Kvetná 38 18.3.2014 10.36
Kopnický Ľudovít Spišský Štiavnik, Kvetná 39 18.3.2014 5.18
Úporská Ľudmila Spišský Štiavnik, Kvetná 39 18.3.2014 5.18
Hudzík Milan Spišský Štiavnik, Kvetná 40 18.3.2014 5.18
Dubňanská Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 41 18.3.2014 5.18
Špeciálna základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 42. 11.3.2014 18.00
Kordovaník Ivan Spišský Štiavnik, Kvetná 44 18.3.2014 5.18
Beniač Stanislav Spišský Štiavnik, Kvetná 55 18.3.2014 10.36
Martinko Vít Spišský Štiavnik, Kvetná 57 18.3.2014 10.36
Budinský Jaroslav Spišský Štiavnik, Kvetná 62 18.3.2014 5.18
Šulc Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 73 18.3.2014 5.18
Bafiová Sylvia Spišský Štiavnik, Kvetná 74 18.3.2014 5.18
Vrbiar Pavol Spišský Štiavnik, Kvetná 74 18.3.2014 5.18
Hudzíková Margita Spišský Štiavnik, Kvetná 75 18.3.2014 5.18
Javorský Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 76 18.3.2014 5.18
Dolak Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 78 18.3.2014 5.18
Jaroš Pavol Spišský Štiavnik, Kvetná 84 18.3.2014 5.18
Výrosteková Janka Spišský Štiavnik, Lúčna 92 21.2.2014 5.18
Dulovič Juraj Spišský Štiavnik, Lúčna 95 21.2.2014 5.18
Dulovičová Mária Spišský Štiavnik, Lúčna 99 21.2.2014 10.36
Javorský Miroslav Spišský Štiavnik, Lúčna 100 21.2.2014 5.18
Martinko Daniel, Ing. Spišský Štiavnik, Lúčna 101 21.2.2014 10.36
Korheľ Stanislav Spišský Štiavnik, Lúčna 110 21.2.2014 5.18
Martinko Ľubomír, Ing. Spišský Štiavnik, Lúčna 112 21.2.2014 5.18
Slivka Bernard Spišský Štiavnik, Lúčna 116 21.2.2014 5.18
Paukovič Karol Spišský Štiavnik, Lúčna 117 21.2.2014 5.18
Kišš Tibor Spišský Štiavnik, Lúčna 118 21.2.2014 5.18
Mlynarčík Jozef Spišský Štiavnik, Lúčna 119 21.2.2014 5.18
Šavel Ján Spišský Štiavnik, Lúčna 121 21.2.2014 5.18
Merta Pavol Spišský Štiavnik, Mlynská 122 30.4.2014 5.18
Jarošová Anna Spišský Štiavnik, Mlynská 127 30.4.2014 5.18
Palgutová Marta, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 135 30.4.2014 5.18
Mizera Cyril Spišský Štiavnik, Mlynská 148 30.4.2014 5.18
Šavel Marcel Spišský Štiavnik, Mlynská 149 30.4.2014 5.18
Križovská Viera Spišský Štiavnik, Mlynská 152 30.4.2014 10.36
Šuták Peter Spišský Štiavnik, Mlynská 153 30.4.2014 10.36
Spišák Jozef Spišský Štiavnik, Mlynská 157 30.4.2014 5.18
Korheľ Ladislav Spišský Štiavnik, Mlynská 160 30.4.2014 5.18
Depta Ján Spišský Štiavnik, Mlynská 162 30.4.2014 5.18
Šuták Martin Spišský Štiavnik, Mlynská 183 30.4.2014 5.18
Hudzík Stanislav Spišský Štiavnik, Mlynská 184 30.4.2014 10.36
Šavel Marcel Spišský Štiavnik, Mlynská 186 30.4.2014 5.18
Martinko Jozef Spišský Štiavnik, Mlynská 188 30.4.2014 5.18
Paráková Michaela, Mgr. Spišský Štiavnik, Mlynská 192 30.4.2014 5.18
Gallovičová Vladimíra Spišský Štiavnik, Mlynská 193 30.4.2014 5.18
Hudzík Vladimír Spišský Štiavnik, Mlynská 193 30.4.2014 5.18
Javorský Ondrej Spišský Štiavnik, Mlynská 194 30.4.2014 5.18
Hosa Viliam, Ing. Spišský Štiavnik, Kláštorná 200 26.3.2014 5.18
Bednáriková Mária Spišský Štiavnik, Kláštorná 205 26.3.2014 5.18
Klinga Marcel Spišský Štiavnik, Kláštorná 213 26.3.2014 4.30
Palguta Jozef Spišský Štiavnik, Kláštorná 216 26.3.2014 5.18
Slivková Katarína Spišský Štiavnik, Kláštorná 233 26.3.2014 8.60
Herák Dušan, Ing. Spišský Štiavnik, Hornádska 242 14.5.2014 5.18
Chripko Ľubomír Spišský Štiavnik, Hornádska 245 14.5.2014 5.18
Šavel Milan Spišský Štiavnik, Hornádska 253 14.5.2014 5.18
Martinková Jolana Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 256 5.5.2014 5.18
Ondruš Jaroslav Spišský Štiavnik, Priečna 273 20.2.2014 -2.15
Mrava František, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 303 26.5.2014 5.18
Kovalčík Peter, PaedDr. Spišský Štiavnik, Hlavná 305 26.5.2014 5.18
Martinková Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 306 26.5.2014 5.18
Javorský Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 307 26.5.2014 5.18
Noga Viliam Spišský Štiavnik, Hlavná 313 26.5.2014 5.18
Hudzík Ladislav Spišský Štiavnik, Hlavná 323 26.5.2014 5.18
Kostolník Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 330 26.5.2014 5.18
Palárik Stanislav Spišský Štiavnik, Hlavná 331 26.5.2014 5.18
Ignačák Rastislav Spišský Štiavnik, Hlavná 334 26.5.2014 5.18
Popadič Tibor Spišský Štiavnik, Hlavná 341 26.5.2014 5.18
Hodáková Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 352 26.5.2014 5.18
Kacvinský Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 357 26.5.2014 5.18
Neubellerová Magdaléna Spišský Štiavnik, Hlavná 360 26.5.2014 5.18
Martinko Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 361 26.5.2014 5.18
Skokan Miroslav Spišský Štiavnik, Hlavná 366 26.5.2014 5.18
Rybka Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 373 26.5.2014 5.18
Slivková Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 374 26.5.2014 5.18
Javorský Július Spišský Štiavnik, Hlavná 375 26.5.2014 5.18
Pilát Jozef, JUDr. Spišský Štiavnik, Hlavná 377 26.5.2014 5.18
Janíková Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 380 26.5.2014 5.18
Galovič Pavol Spišský Štiavnik, Hlavná 382 26.5.2014 5.18
Dikantová Viera Spišský Štiavnik, Hlavná 391 26.3.2014 4.30
Odrobina Milan Spišský Štiavnik, Hlavná 394 26.5.2014 5.18
Dlugošová Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 396 26.5.2014 5.18
Knapek Vojtech, Mgr. Spišský Štiavnik, Hlavná 397 26.5.2014 5.18
Javorská Mária Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 410 5.5.2014 5.18
Pospíšil Václav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411 5.5.2014 5.18
Sedmák Alojz Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 413 5.5.2014 5.18
Kacvinský Ladislav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 415 5.5.2014 5.18
Martinko Róbert Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 484 5.5.2014 5.18
Fedor Pavol, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 525 26.3.2014 4.30