Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Odberateľských faktúry za stočné

Meno Adresa Výmer Dátum vyst. Suma M
Albertová Anna Spišský Štiavnik, Kláštorná 218 F-531/2014 02.07.2014 44.00
Antaš Ján Poprad, Banícka 798 F-478/2014 02.07.2014 26.80
Bachledová Renáta Spišský Štiavnik, Mlynská 155 F-479/2014 02.07.2014 38.50
Barbuš Ľubomír, Ing. Poprad, Partiyánska 3266/4 F-550/2014 04.07.2014 4.00
Barilla Pavol Spišský Štiavnik, Kvetná 58 F-389/2014 28.07.2014 55.00
Bartko Milan Spišský Štiavnik, Mlynská 133 F-480/2014 02.07.2014 16.00
Bednáriková Mária Spišský Štiavnik, Kláštorná 205 F-532/2014 02.07.2014 8.40
Benčík Jozef Spišský Štiavnik, Slnečná 423 F-669/2014 21.07.2014 27.20
Beniač Stanislav Spišský Štiavnik, Kvetná 55 F-390/2014 30.06.2014 44.00
Biskupová Slavka Spišský Štiavnik, Lúčna 103 F-444/2014 30.06.2014 42.00
Bodorová Terézia Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-738/2014 28.07.2014 25.20
Bombara Ján Spišský Štiavnik, Kláštorná 227 F-533/2014 02.07.2014 22.00
Brachňák Milan Spišský Štiavnik, Kvetná 69 F-391/2014 30.06.2014 22.00
Brotková Helena Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-670/2014 21.07.2014 15.20
Budinská Mária Spišský Štiavnik, Mlynská 158 F-481/2014 02.07.2014 11.00
Budinský Jaroslav Spišský Štiavnik, Kvetná 62 F-392/2014 30.07.2014 27.20
Budz Emil Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-671/2014 21.07.2014 10.40
Burda Michal, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 364 F-597/2014 16.07.2014 27.20
Cimerman František Spišský Štiavnik, Slnečná 435 F-672/2014 21.07.2014 10.80
COOP JEDNOTA s.d. Poprad Spišský Štiavnik, Priečna 236 F-719/2014 23.07.2014 8.00
Černický Pavol Spišský Štiavnik, Priečna 417 F-572/2014 23.07.2014 6.80
Čonka Michal Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-735/2014 30.07.2014 8.00
Čúzyová Anna Spišský Štiavnik, Priečna 9 F-573/2014 09.07.2014 14.40
Depta Ján Spišský Štiavnik, Mlynská 162 F-482/2014 02.07.2014 23.20
Detský domov v Spišskom Štiavniku Spišský Štiavnik, Slnečná 421 F-720/2014 23.07.2014 129.20
Dikantová Viera Spišský Štiavnik, Hlavná 391 F-598/2014 11.07.2014 13.20
Dlugošová Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 396 F-599/2014 11.07.2014 11.60
Dolák Alojz Spišský Štiavnik, Mlynská 132 F-483/2014 02.07.2014 2.80
Doľák Blažej Spišský Štiavnik, Hlavná 317 F-600/2014 11.07.2014 23.60
Dolák František Spišský Štiavnik, Kvetná 79 F-393/2014 30.06.2014 44.00
Dolak Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 78 F-394/2014 30.06.2014 13.20
Dubňanský Ján, Ing. Spišský Štiavnik, Kvetná 41 F-395/2014 30.06.2014 55.00
Dubravský Emil Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-673/2014 21.07.2014 28.80
Dulovič Alojz Spišský Štiavnik, Mlynská 182 F-484/2014 02.07.2014 33.00
Dulovič Anton Spišský Štiavnik, Lúčna 120 F-445/2014 30.06.2014 9.20
Dulovič Anton Spišský Štiavnik, Lúčna 120 F-530/2014 02.07.2014 3.20
Dulovič Emil Spišský Štiavnik, Mlynská 170 F-485/2014 02.07.2014 12.80
Dulovič Jozef Spišský Štiavnik, Mlynská 128 F-486/2014 02.07.2014 11.00
Dulovič Juraj Spišský Štiavnik, Lúčna 95 F-446/2014 30.06.2014 33.00
Dulovič Ladislav Spišský Štiavnik, Kvetná 83 F-396/2014 30.06.2014 33.00
Dulovič Viliam Spišský Štiavnik, Mlynská 156 F-571/2014 09.07.2014 14.80
Dulovičová Františka Spišský Štiavnik, Kvetná 63 F-397/2014 30.06.2014 4.40
Dulovičová Mária Spišský Štiavnik, Lúčna 99 F-448/2014 23.07.2014 20.40
Dulovičová Mária Spišský Štiavnik, Lúčna 96 F-447/2014 30.06.2014 33.00
Ďuriš Slavomír Spišský Štiavnik, Hlavná 329 F-663/2014 21.07.2014 20.40
Eliaš Michal Spišský Štiavnik, Priečna 299 F-574/2014 09.07.2014 16.40
Fedor Pavol, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 525 F-674/2014 21.07.2014 11.60
Fedor Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 370 F-601/2014 16.07.2014 34.00
Gajan Jozef Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 257 F-554/2014 07.07.2014 33.20
Gajan Martin Spišský Štiavnik, Slnečná 456 F-675/2014 21.07.2014 6.80
Gajdoš Koloman Spišský Štiavnik, Priečna 281 F-736/2014 30.07.2014 5.60
Galovič Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 351 F-602/2014 16.07.2014 6.80
Galovič Ondrej, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 383 F-603/2014 11.07.2014 11.20
Galovič Pavol Spišský Štiavnik, Hlavná 382 F-604/2014 16.07.2014 34.00
Galovič Peter Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 260 F-555/2014 07.07.2014 13.60
Garanová Jana Spišský Štiavnik, Priečna 416 F-575/2014 09.07.2014 44.00
Gaži Jiří Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-737/2014 30.07.2014 28.00
Gnidová Viera Spišský Štiavnik, Priečna 418 F-576/2014 08.08.2014 27.20
Gura František Spišský Štiavnik, Lúčna 96 F-676/2014 21.07.2014 13.60
Halahijová Mária F-662/2014 21.07.2014 5.20
Haško Štefan Spišský Štiavnik, Kláštorná 225 F-534/2014 02.07.2014 14.40
Házy Štefan Spišský Štiavnik, Kláštorná 221 F-535/2014 02.07.2014 55.00
Herák Dušan, Ing. Spišský Štiavnik, Hornádska 242 F-471/2014 30.06.2014 22.00
Hlaváč Albert Spišský Štiavnik, Priečna 290 F-739/2014 30.07.2014 2.80
Hodáková Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 352 F-605/2014 16.07.2014 20.40
Hopko Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 25 F-398/2014 30.06.2014 22.00
Hosa Viliam, Ing. Spišský Štiavnik, Kláštorná 200 F-536/2014 02.07.2014 9.60
Hoza Vincent Spišský Štiavnik, Kvetná 38 F-399/2014 30.06.2014 55.00
Hrkeľ Ľubomír Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 406 F-556/2014 07.07.2014 4.00
Hrušovský Štefan Spišský Štiavnik, Kvetná 35 F-400/2014 30.06.2014 13.60
Hudák Michal Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-677/2014 21.07.2014 27.20
Hudzík Ján Spišský Štiavnik, Mlynská 130 F-487/2014 02.07.2014 8.80
Hudzík Ladislav Spišský Štiavnik, Hlavná 323 F-606/2014 16.07.2014 20.40
Hudzík Martin, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 437 F-678/2014 21.07.2014 13.20
Hudzík Milan Spišský Štiavnik, Kvetná 40 F-401/2014 30.06.2014 33.00
Hudzík Miroslav Poprad, Zimná 3235 F-488/2014 02.07.2014 0.40
Hudzík Ondrej Spišský Štiavnik, Lúčna 113 F-449/2014 30.06.2014 44.00
Hudzík Stanislav Spišský Štiavnik, Mlynská 184 F-489/2014 02.07.2014 38.50
Hudzík Štefan, Akademický sochár Spišský Štiavnik, Mlynská 147 F-490/2014 02.07.2014 44.00
Hudzík Vladimír Spišský Štiavnik, Mlynská 193 F-491/2014 25.07.2014 34.00
Hudzíková Helena Spišský Štiavnik, Mlynská 138 F-492/2014 02.07.2014 22.00
Hudzíková Helena Spišský Štiavnik, Mlynská 130 F-493/2014 02.07.2014 3.20
Hudzíková Margita Spišský Štiavnik, Kvetná 75 F-402/2014 28.07.2014 11.00
Chovan Jozef Spišský Štiavnik, Kvetná 61 F-403/2014 30.06.2014 13.60
Chovan Peter Spišský Štiavnik, Mlynská 159 F-494/2014 02.07.2014 33.00
Chripko Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 36 F-404/2014 30.06.2014 5.60
Chripko Ladislav Spišský Štiavnik, Kláštorná 211 F-537/2014 02.07.2014 9.20
Chripko Ľubomír Spišský Štiavnik, Hornádska 245 F-472/2014 30.06.2014 27.50
Chripko Pavel Spišský Štiavnik, Priečna 274 F-577/2014 09.07.2014 22.80
Chripko Štefan Spišský Štiavnik, Slnečná 451 F-679/2014 21.07.2014 13.60
Chripko Štefan Spišský Štiavnik, Slnečná 440 F-680/2014 21.07.2014 20.40
Chripková Mária Spišský Štiavnik, Kvetná 18 F-405/2014 30.06.2014 22.00
Chripková Marta Spišský Štiavnik, Kvetná 80 F-406/2014 30.06.2014 44.00
Ignačák Rastislav Spišský Štiavnik, Hlavná 334 F-607/2014 11.07.2014 20.00
Ivanová Katarína Spišský Štiavnik, Hornádska 237 F-473/2014 30.06.2014 22.00
Jakubec Peter Spišský Štiavnik, Kvetná 64 F-407/2014 30.06.2014 33.00
Janíková Marta Spišský Štiavnik, Hlavná 380 F-608/2014 11.07.2014 2.80
Janíková Marta Spišský Štiavnik, Priečna 266 F-578/2014 09.07.2014 5.60
Jaroš Pavol Spišský Štiavnik, Kvetná 84 F-408/2014 30.06.2014 14.80
Jarošová Anna Spišský Štiavnik, Mlynská 127 F-495/2014 02.07.2014 5.20
Jasičová Katarína, Bc. Spišský Štiavnik, Hlavná 508 F-609/2014 16.07.2014 20.40
Javorská Anna Spišský Štiavnik, Hornádska 244 F-474/2014 30.06.2014 22.00
Javorská Dlugošová Magdaléna, Bc. Spišský Štiavnik, Slnečná 438 F-681/2014 21.07.2014 13.60
Javorská Helena, JUDr. Spišský Štiavnik, Mlynská 187 F-496/2014 02.07.2014 10.40
Javorská Katarína Spišský Štiavnik, Kvetná 29 F-409/2014 30.06.2014 11.00
Javorská Mária Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 410 F-557/2014 07.07.2014 44.00
Javorský Anton, Ing. Spišská Nová Ves, Brezová 958 F-661/2014 21.07.2014 2.00
Javorský Cyril Spišský Štiavnik, Mlynská 139 F-497/2014 02.07.2014 44.00
Javorský František Spišský Štiavnik, Mlynská 137 F-498/2014 02.07.2014 28.40
Javorský Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 308 F-610/2014 11.07.2014 2.40
Javorský Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 307 F-611/2014 16.07.2014 6.80
Javorský Jaroslav Spišský Štiavnik, Kvetná 27 F-410/2014 30.06.2014 33.00
Javorský Jozef Spišský Štiavnik, Slnečná 432 F-682/2014 21.07.2014 17.00
Javorský Jozef, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 462 F-683/2014 21.07.2014 34.00
Javorský Marcel Spišský Štiavnik, Lúčna 102 F-450/2014 30.06.2014 44.00
Javorský Maroš Spišský Štiavnik, Hlavná 335 F-612/2014 11.07.2014 10.40
Javorský Martin Spišský Štiavnik, Hlavná 402 F-613/2014 11.07.2014 6.40
Javorský Michal Spišský Štiavnik, Kvetná 76 F-411/2014 30.06.2014 55.00
Javorský Miroslav Spišský Štiavnik, Lúčna 100 F-451/2014 30.06.2014 21.20
Javorský Miroslav Spišský Štiavnik, Hlavná 320 F-614/2014 16.07.2014 27.20
Javorský Ondrej Spišský Štiavnik, Mlynská 194 F-499/2014 02.07.2014 12.80
Javorský Pavol Spišský Štiavnik, Priečna 271 F-579/2014 09.07.2014 22.00
Javorský Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 326 F-615/2014 16.07.2014 27.20
Javorský Peter, Bc. Poprad, Svätoplukova 2720 F-617/2014 11.07.2014 8.00
Javorský Radoslav, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 433 F-684/2014 21.07.2014 16.00
Javorský Rastislav Spišský Štiavnik, Kvetná 89 F-412/2014 30.06.2014 44.00
Javorský Štefan Spišský Štiavnik, Kvetná 88 F-413/2014 30.06.2014 41.60
Javorský Urban, Ing. Spišský Štiavnik, Hornádska 243 F-475/2014 30.06.2014 24.00
Javorský Vít Spišský Štiavnik, Mlynská 198 F-500/2014 02.07.2014 18.80
Javorský Vladimír Spišský Štiavnik, Kvetná 87 F-414/2014 30.06.2014 11.00
Jendrál Marián Spišský Štiavnik, Priečna 235 F-580/2014 09.07.2014 44.00
Jendrál Marián Hrabušice, Bernoláková 506 F-721/2014 23.07.2014 4.00
Jindrová Daniela Spišský Štiavnik, Hlavná 310 F-616/2014 11.07.2014 8.00
Jochmanová Mária, Ing. Poprad, L. Svobodu 2568 F-618/2014 16.07.2014 2.04
Juraško Vladislav Spišský Štiavnik, Hlavná 378 F-501/2014 02.07.2014 39.20
Kacvinský Andrej Spišský Štiavnik, Slnečná 459 F-685/2014 21.07.2014 34.00
Kacvinský Ladislav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 415 F-558/2014 07.07.2014 44.00
Kacvinský Ľubomír Spišský Štiavnik, Slnečná 439 F-686/2014 21.07.2014 27.20
Kacvinský Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 357 F-620/2014 18.07.2014 24.00
Kéri Albín Spišský Štiavnik, Priečna 8 F-581/2014 09.07.2014 33.00
Kicová Žófia Spišský Štiavnik, Hlavná 324 F-619/2014 16.07.2014 6.80
Kišš Tibor Spišský Štiavnik, Lúčna 118 F-452/2014 30.06.2014 15.20
Kleinová Mária Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-687/2014 21.07.2014 19.60
Klimeková Alica Spišská Nová Ves, Kováčska 4 F-552/2014 04.07.2014 15.60
Klinga Marcel Spišský Štiavnik, Kláštorná 213 F-538/2014 02.07.2014 10.80
Knapek Vojtech, Mgr. Spišský Štiavnik, Hlavná 397 F-621/2014 18.07.2014 34.00
Kobiela Tomász Spišský Štiavnik, Priečna 268 F-582/2014 09.07.2014 6.00
Koňa Ján Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-740/2014 30.07.2014 20.40
Kontra Emil Spišský Štiavnik, Kvetná 67 F-477/2014 02.07.2014 22.00
Kopnický Ľudovít Spišský Štiavnik, Kvetná 39 F-415/2014 30.06.2014 21.60
Kordovaník Ivan Spišský Štiavnik, Kvetná 44 F-416/2014 30.06.2014 13.60
Korheľ Ladislav Spišský Štiavnik, Mlynská 160 F-502/2014 02.07.2014 22.00
Korheľ Marcel, Ing. Spišský Štiavnik, Kláštorná 215 F-539/2014 02.07.2014 8.80
Korheľ Matúš, Ing. Spišský Štiavnik, Lúčna 106 F-453/2014 30.06.2014 15.60
Korheľ Stanislav Spišský Štiavnik, Lúčna 110 F-454/2014 30.06.2014 44.00
Kostelanský Štefan Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-688/2014 21.07.2014 27.20
Kostik Ján Hrabušice, Partizánska 156 F-734/2014 23.07.2014 12.80
Kovalčík Peter, PaedDr. Spišský Štiavnik, Hlavná 305 F-622/2014 18.07.2014 12.40
Kovalčíková Lýdia Spišský Štiavnik, Priečna 14 F-583/2014 09.07.2014 11.00
Krajč Valentín Spišský Štiavnik, Lúčna 98 F-455/2014 30.06.2014 8.00
Králik Miroslav Spišský Štiavnik, Kláštorná 232 F-541/2014 02.07.2014 10.80
Križovská Viera Spišský Štiavnik, Mlynská 152 F-503/2014 02.07.2014 21.20
Kubov Ján Spišský Štiavnik, Lúčna 108 F-456/2014 08.08.2014 27.20
Kukula Pavel Spišský Štiavnik, Slnečná 444 F-689/2014 21.07.2014 27.20
Kuľko Ján Spišský Štiavnik, Slnečná 454 F-690/2014 21.07.2014 34.00
Kurňava Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 337 F-623/2014 18.07.2014 9.60
Kusková Daniela Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-691/2014 21.07.2014 19.20
Kušnierik Eduard, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 338 F-624/2014 18.07.2014 8.80
Kvasňak Jaroslav Spišský Štiavnik, Slnečná 458 F-692/2014 21.07.2014 34.00
Lacko Dušan Spišský Štiavnik, Priečna 281 F-741/2014 30.07.2014 8.00
Lacko Jaroslav Spišský Štiavnik, Priečna 280 F-742/2014 30.07.2014 12.00
Lacko Koloman Spišský Štiavnik, Priečna 291 F-744/2014 30.07.2014 15.20
Lacko Koloman Spišský Štiavnik, Priečna 281 F-743/2014 30.07.2014 18.00
Lacko Ondrej Spišský Štiavnik, Priečna 280 F-745/2014 30.07.2014 12.40
Lapšanská Anna Spišský Štiavnik, Hlavná 363 F-625/2014 18.07.2014 13.60
Lapšanský František Spišský Štiavnik, Slnečná 455 F-693/2014 21.07.2014 27.20
Lavrik Jaroslav Spišský Štiavnik, Mlynská 185 F-504/2014 02.07.2014 38.50
Lavríková Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 86 F-417/2014 30.06.2014 3.20
Mackových Milan, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 177 F-505/2014 02.07.2014 22.00
Majerská Darina Poprad, Okružná 768/6l F-665/2014 21.07.2014 1.36
Malecová Mária Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-694/2014 21.07.2014 13.60
Malecová Monika Spišský Štiavnik, Hlavná 328 F-626/2014 18.07.2014 1.20
Maliňák Dušan Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-695/2014 21.07.2014 34.00
Maliňák Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 359 F-627/2014 18.07.2014 6.80
Maliňák Milan, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 516 F-696/2014 21.07.2014 13.60
Maľučký Ľuboslav Spišský Štiavnik, Kvetná 70 F-418/2014 08.08.2014 20.40
Malý Miroslav Spišský Štiavnik, Mlynská 181 F-506/2014 02.07.2014 33.00
Marczy Štefan Spišský Štiavnik, Hlavná 401 F-628/2014 18.07.2014 4.40
Martinko Daniel, Ing. Spišský Štiavnik, Lúčna 101 F-457/2014 30.06.2014 23.60
Martinko Jozef Spišský Štiavnik, Mlynská 188 F-507/2014 02.07.2014 22.00
Martinko Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 361 F-629/2014 18.07.2014 10.40
Martinko Jozef Poprad, Okružná 766/55 F-551/2014 04.07.2014 0.40
Martinko Ladislav Spišský Štiavnik, Slnečná 431 F-697/2014 21.07.2014 4.40
Martinko Marcel, Ing. Spišský Štiavnik, Lúčna 91 F-458/2014 30.06.2014 55.00
Martinko Marián Spišský Štiavnik, Kvetná 52 F-419/2014 25.07.2014 20.40
Martinko Martin Spišský Štiavnik, Kvetná 37 F-421/2014 30.06.2014 19.20
Martinko Martin Spišský Štiavnik, Kvetná 30 F-420/2014 30.06.2014 33.00
Martinko Ondrej Spišský Štiavnik, Kvetná 34 F-422/2014 25.07.2014 13.60
Martinko Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 314 F-630/2014 18.07.2014 28.80
Martinko Róbert Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 484 F-559/2014 07.07.2014 13.20
Martinko Róbert, Ing. Bratislava, Hanulova 3 F-443/2014 30.06.2014 4.00
Martinko Štefan Spišský Štiavnik, Lúčna 112 F-459/2014 30.06.2014 20.80
Martinko Viliam Spišský Štiavnik, Priečna 11 F-596/2014 11.07.2014 36.00
Martinko Vít Spišský Štiavnik, Kvetná 57 F-423/2014 23.07.2014 34.00
Martinková Anna Spišský Štiavnik, Hlavná 376 F-631/2014 18.07.2014 13.60
Martinková Irena Spišský Štiavnik, Kvetná 24 F-424/2014 30.06.2014 44.00
Martinková Jolana Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 256 F-560/2014 07.07.2014 8.80
Martinková Katarína Spišský Štiavnik, Mlynská 164 F-508/2014 02.07.2014 3.20
Martinková Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 306 F-632/2014 18.07.2014 13.60
Martinková Rozália Spišský Štiavnik, Kláštorná 223 F-540/2014 02.07.2014 6.80
Marton Pavol Spišský Štiavnik, Mlynská 129 F-509/2014 02.07.2014 55.00
Materská škola v Spišskom Štiavniku Spišský Štiavnik, Hornádska 239 F-722/2014 23.07.2014 38.00
Mencáková Mária Spišský Štiavnik, Priečna 269 F-584/2014 09.07.2014 10.40
Mičko Jozef Spišský Štiavnik, Kvetná 71 F-425/2014 30.06.2014 12.40
Mičko Martin Spišský Štiavnik, Kláštorná 214 F-542/2014 02.07.2014 8.80
Mičko Vladimír Poprad, Komenskeho 585 F-667/2014 21.07.2014 0.80
Mizera Cyril Spišský Štiavnik, Kvetná 32 F-426/2014 30.06.2014 33.00
Mizera Cyril Spišský Štiavnik, Mlynská 148 F-510/2014 02.07.2014 44.00
Mlynár Peter Spišský Štiavnik, Hornádska 238 F-476/2014 30.06.2014 55.00
Mlynarčík Jozef Spišský Štiavnik, Lúčna 119 F-460/2014 30.06.2014 5.60
Modrík František Spišský Štiavnik, Lúčna 90 F-461/2014 30.07.2014 20.40
Mrava František, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 303 F-633/2014 18.07.2014 23.80
Mrava Martin, Ing. Spišský Štiavnik, Kvetná 54 F-427/2014 30.06.2014 44.00
Mrava Miroslav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 407 F-561/2014 23.07.2014 20.40
MRAVA s.r.o. Spišský Štiavnik, Kvetná 35 F-723/2014 23.07.2014 21.20
Mráz Stanislav Spišský Štiavnik, Mlynská 169 F-511/2014 02.07.2014 19.20
Mrkvica Jaroslav Spišský Štiavnik, Priečna 296 F-585/2014 09.07.2014 44.00
Mrkvicová Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 23 F-428/2014 30.06.2014 0.40
Nemeš Roman Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-698/2014 21.07.2014 13.60
Neubeller Jozef Spišský Štiavnik, Slnečná 428 F-699/2014 21.07.2014 11.20
Neubellerová Magdaléna Spišský Štiavnik, Hlavná 360 F-634/2014 18.07.2014 4.80
Noga Július Spišský Štiavnik, Kláštorná 219 F-543/2014 02.07.2014 33.00
Noga Viliam Spišský Štiavnik, Hlavná 313 F-635/2014 18.07.2014 13.60
Noga Vladimír Spišský Štiavnik, Slnečná 448 F-700/2014 21.07.2014 23.80
Odrobina Milan Spišský Štiavnik, Slnečná 434 F-701/2014 21.07.2014 6.80
Odrobina Milan Spišský Štiavnik, Hlavná 394 F-636/2014 18.07.2014 34.00
Odrobina Miroslav Spišský Štiavnik, Kláštorná 212 F-544/2014 02.07.2014 12.40
Odrobina Rudolf Spišský Štiavnik, Lúčna 93 F-462/2014 30.06.2014 13.60
Odrobinová Monika Spišský Štiavnik, Lúčna 97 F-463/2014 30.06.2014 9.00
Olej Ľubomír, Ing. Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 262 F-562/2014 07.07.2014 20.00
Ondruš Jaroslav Spišský Štiavnik, Priečna 273 F-586/2014 09.07.2014 55.00
Ozábalová Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 22 F-429/2014 30.06.2014 14.00
Paciga Emil Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 261 F-563/2014 07.07.2014 4.40
Pacigová Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 339 F-637/2014 18.07.2014 13.60
Pačaj Ivan Spišský Štiavnik, Priečna 275 F-746/2014 30.07.2014 17.20
Pačaj Ján Spišský Štiavnik, Priečna 275 F-747/2014 30.07.2014 58.00
Pačaj Jozef Spišský Štiavnik, Priečna 276 F-749/2014 30.07.2014 10.40
Pačaj Jozef Spišský Štiavnik, Priečna 281 F-748/2014 30.07.2014 6.80
Pačaj Koloman Spišský Štiavnik, Priečna 289 F-750/2014 30.07.2014 72.80
Pačaj Ladislav Spišský Štiavnik, Priečna 281 F-751/2014 30.07.2014 14.80
Pačaj Ľuboš Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-752/2014 30.07.2014 4.00
Pačaj Ľudovít Spišský Štiavnik, Priečna 278 F-753/2014 30.07.2014 32.80
Pačaj Milan Spišský Štiavnik, Priečna 286 F-754/2014 30.07.2014 3.60
Pačaj Milan Spišský Štiavnik, Priečna 278 F-755/2014 30.07.2014 15.60
Pačaj Peter Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-756/2014 30.07.2014 4.00
Pačaj Vladimír Spišský Štiavnik, Priečna 276 F-757/2014 30.07.2014 8.40
Pačan Jaroslav Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-758/2014 30.07.2014 49.60
Palárik Stanislav Spišský Štiavnik, Hlavná 331 F-638/2014 18.07.2014 11.20
Palguta Ján Spišský Štiavnik, Slnečná 460 F-702/2014 21.07.2014 13.60
Palguta Jozef Spišský Štiavnik, Kláštorná 216 F-545/2014 02.07.2014 9.60
Palgutová Marta, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 135 F-512/2014 02.07.2014 12.00
Paľuchová Alžbeta Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-703/2014 21.07.2014 22.40
Parák Ľuboš, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 192 F-513/2014 02.07.2014 8.00
Paukovič Ondrej Spišský Štiavnik, Lúčna 117 F-464/2014 30.06.2014 24.40
Paulik Roman Poprad, Komenského 583 F-724/2014 23.07.2014 14.80
Pavlík Ján Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-704/2014 21.07.2014 9.60
Pemčák Bernard Spišský Štiavnik, Hlavná 309 F-639/2014 18.07.2014 34.00
Pemčák Pavol Spišský Štiavnik, Mlynská 195 F-514/2014 02.07.2014 55.00
Pemčák Viliam Spišský Štiavnik, Slnečná 425 F-705/2014 21.07.2014 26.00
Pemčák Vladimír Spišský Štiavnik, Hlavná 371 F-640/2014 18.07.2014 13.60
Pemčáková Alojzia Spišský Štiavnik, Priečna 15 F-587/2014 09.07.2014 14.00
Piatak Milan Stará Lesná, 190 F-664/2014 21.07.2014 6.80
Pilát Jozef, JUDr. Spišský Štiavnik, Hlavná 377 F-641/2014 18.07.2014 20.40
Pitoňák Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 367 F-642/2014 18.07.2014 34.00
Pitoňáková Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 358 F-643/2014 18.07.2014 27.20
Plevová Stanislava Spišský Štiavnik, Mlynská 125 F-515/2014 02.07.2014 16.80
Plučinský Ján Spišský Štiavnik, Priečna 12 F-588/2014 09.07.2014 30.80
Pokoš Rudolf Spišský Štiavnik, Priečna 283 F-759/2014 30.07.2014 41.20
Polovka Peter, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 452 F-706/2014 21.07.2014 11.60
Popadič Tibor Spišský Štiavnik, Hlavná 341 F-644/2014 18.07.2014 13.60
Pospíšil Václav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 411 F-564/2014 07.07.2014 44.00
Proksová Marta Košice – mestská časť Nad jaze, Sputnikova 4 F-666/2014 21.07.2014 1.20
Proner František Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-430/2014 30.06.2014 22.00
Proner Martin Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-707/2014 21.07.2014 6.80
Proner Matúš Spišský Štiavnik, Slnečná 426 F-708/2014 21.07.2014 13.60
Rákoci Ján, Bc. Poprad, Šrobárová 2682/44 F-668/2014 21.07.2014 4.80
Rákoci Jozef Spišský Štiavnik, Hlavná 312 F-645/2014 18.07.2014 23.80
Rákoci Radoslav Spišský Štiavnik, Mlynská 123 F-516/2014 02.07.2014 15.60
Remiaš Marián Spišský Štiavnik, Hlavná 354 F-646/2014 18.07.2014 27.20
Remiašová Helena Spišský Štiavnik, Hlavná 398 F-647/2014 18.07.2014 13.20
Režnická Lucia Spišský Štiavnik, Hlavná 368 F-648/2014 18.07.2014 20.40
Rimbalová Anna Spišský Štiavnik, Hlavná 322 F-649/2014 18.07.2014 14.40
Rímsko katolícky farský úrad Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 405 F-565/2014 07.07.2014 11.00
Rozbory Anton Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 412 F-566/2014 07.07.2014 33.00
Rusiňák František Spišský Štiavnik, Mlynská 190 F-517/2014 02.07.2014 5.60
Rusiňák Štefan Spišský Štiavnik, Kvetná 16 F-431/2014 30.06.2014 33.00
Rusiňáková Júlia Spišský Štiavnik, Mlynská 189 F-518/2014 02.07.2014 8.80
Rusnák Ján Spišský Štiavnik, Priečna 276 F-760/2014 30.07.2014 16.00
Rusnák Jozef Spišský Štiavnik, Priečna 504 F-761/2014 30.07.2014 7.20
Rybka Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 373 F-650/2014 18.07.2014 11.60
Sedmák Alojz Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 413 F-567/2014 07.07.2014 55.00
Sedmák Ladislav, Ing. Košice, Ladožská 10 F-432/2014 30.06.2014 9.00
Sedmák Milan, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 350 F-651/2014 18.07.2014 13.60
Seelinger Lorenz Spišský Štiavnik, Mlynská 166 F-519/2014 02.07.2014 14.80
Semková Petronela Spišský Štiavnik, Priečna 267 F-589/2014 09.07.2014 22.00
Skokan Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 56 F-433/2014 30.06.2014 44.00
Skokan Miroslav Spišský Štiavnik, Hlavná 366 F-652/2014 18.07.2014 34.00
Slivka Bernard Spišský Štiavnik, Lúčna 116 F-549/2014 02.07.2014 36.00
Slivka Ján, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 430 F-709/2014 21.07.2014 16.00
Slivka Ladislav, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 161 F-520/2014 02.07.2014 22.00
Slivka Peter Spišský Štiavnik, Hlavná 403 F-653/2014 21.07.2014 27.20
Slivka Rastislav Spišský Štiavnik, Lúčna 114 F-465/2014 30.06.2014 65.60
Slivková Anna Spišský Štiavnik, Priečna 293 F-590/2014 09.07.2014 6.80
Slivková Kamila Spišský Štiavnik, Kláštorná 208 F-546/2014 02.07.2014 16.40
Slivková Katarína Spišský Štiavnik, Kláštorná 233 F-547/2014 02.07.2014 6.00
Slivková Mária Spišský Štiavnik, Hlavná 374 F-654/2014 21.07.2014 6.80
Slivková Marta Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 258 F-568/2014 07.07.2014 12.00
Slodičák Jaroslav Spišský Štiavnik, Slnečná 419 F-710/2014 21.07.2014 34.00
Spišák Jozef Spišský Štiavnik, Mlynská 157 F-521/2014 02.07.2014 11.00
Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves, Jesenského 5 F-732/2014 23.07.2014 134.80
Spišský Tomáš Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-711/2014 21.07.2014 11.20
Strakuľa Ján Spišský Štiavnik, Priečna 294 F-591/2014 09.07.2014 10.40
Šavel Ján Spišský Štiavnik, Lúčna 121 F-466/2014 30.06.2014 44.00
Šavel Marcel Spišský Štiavnik, Mlynská 186 F-523/2014 02.07.2014 51.33
Šavel Marcel Spišský Štiavnik, Mlynská 149 F-522/2014 02.07.2014 33.00
Šavel Marián Spišský Štiavnik, Kvetná 68 F-434/2014 30.06.2014 33.00
Šavel Rudolf Spišský Štiavnik, Mlynská 167 F-595/2014 09.07.2014 18.40
Šavelová Mária Spišský Štiavnik, Mlynská 167 F-524/2014 02.07.2014 10.40
Ščuka Ladislav Spišský Štiavnik, Priečna 287 F-762/2014 30.07.2014 18.40
Ščuka Miroslav Spišský Štiavnik, Priečna 287 F-763/2014 30.07.2014 20.80
Šedivý Jozef Spišský Štiavnik, Priečna 295 F-592/2014 09.07.2014 44.00
Šegla Peter Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 264 F-569/2014 07.07.2014 6.80
Šimkovič Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 311 F-655/2014 21.07.2014 15.20
Školská jedáleň, Základná škola Spišský Štiavnik, Slnečná 422 F-730/2014 23.07.2014 47.20
Špiner Ľuboslav Spišský Štiavnik, Hlavná 404 F-656/2014 21.07.2014 13.60
Špiner Stanislav Spišský Štiavnik, Priečna 298 F-593/2014 09.07.2014 33.00
Štajer Ján Spišský Štiavnik, Priečna 278 F-764/2014 30.07.2014 16.80
Števček Konrád, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 134 F-525/2014 02.07.2014 22.00
Šulc Štefan Spišský Štiavnik, Kvetná 73 F-435/2014 30.06.2014 22.00
Šuták Martin Spišský Štiavnik, Mlynská 183 F-526/2014 02.07.2014 16.40
Šuták Peter Spišský Štiavnik, Mlynská 153 F-527/2014 02.07.2014 21.60
Šuták Stanislav Spišský Štiavnik, Mlynská 165 F-528/2014 23.07.2014 34.00
Tarda Pavol Spišský Štiavnik, Hlavná 304 F-657/2014 21.07.2014 27.20
Tatarová Terézia Spišský Štiavnik, Hlavná 353 F-658/2014 21.07.2014 6.80
TatraKap, s.r.o. Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 409 F-733/2014 23.07.2014 0.40
Tatranský správcovský dom s.r.o. Poprad, Popradskej brigády 748 F-725/2014 23.07.2014 103.60
Tatranský správcovský dom s.r.o. Poprad, Popradskej brigády  č. 748 F-726/2014 23.07.2014 149.20
Tatranský správcovský dom s.r.o. Poprad, Popradskej brigády  č. 748 F-727/2014 23.07.2014 91.60
Tokarčík František Spišský Štiavnik, Kvetná 59 F-436/2014 25.07.2014 10.20
Tokarčík Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 65 F-437/2014 30.06.2014 55.00
Tokarčík Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 65 F-553/2014 04.07.2014 20.40
Tokarčík Ján Spišský Štiavnik, Kvetná 65 F-728/2014 23.07.2014 8.00
Tokarčíková Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 26 F-438/2014 30.06.2014 2.80
Tomajko Peter Poprad, Spišská Sobota, Matejovská 1798 F-594/2014 09.07.2014 4.40
Tomáš Ján Spišský Štiavnik, Hlavná 325 F-659/2014 21.07.2014 10.40
Tomáš Štefan Spišský Štiavnik, Slnečná 450 F-712/2014 21.07.2014 20.40
Unger Marián, Ing. Spišský Štiavnik, Slnečná 461 F-713/2014 21.07.2014 8.40
Urbárske pozem. spol. majiteľov lesov a pôdy Spišský Štiavnik, Hornádska 240 F-729/2014 23.07.2014 29.60
Vagaš František Spišský Štiavnik, Lúčna 94 F-467/2014 30.06.2014 20.80
Vagaš Ladislav Spišský Štiavnik, Mariánske námestie 263 F-570/2014 16.07.2014 27.20
Vagaš Pavol Spišský Štiavnik, Kláštorná 203 F-548/2014 02.07.2014 33.00
Vagaš Vaclav Spišský Štiavnik, Kvetná 31 F-439/2014 30.06.2014 27.00
Vagaš Viliam Spišský Štiavnik, Lúčna 115 F-468/2014 30.06.2014 44.00
Valentovič Štefan, Mgr. Spišský Štiavnik, Slnečná 453 F-714/2014 21.07.2014 20.40
Valigurová Mária Spišský Štiavnik, Kvetná 33 F-440/2014 30.06.2014 33.00
Vančová Anna Spišský Štiavnik, Kvetná 20 F-441/2014 30.06.2014 55.00
Vaško Peter, Ing. Spišský Štiavnik, Hlavná 348 F-660/2014 21.07.2014 34.00
Vernarec Ľubomír Spišský Štiavnik, Slnečná 466 F-715/2014 21.07.2014 20.40
VIETOR Spol.vlatnikov bytov Spišský Štiavnik, Slnečná 427 F-716/2014 21.07.2014 86.80
Virostko Rastislav Spišský Štiavnik, Slnečná 424 F-717/2014 21.07.2014 23.20
Vrbiar Pavol Spišský Štiavnik, Kvetná 74 F-442/2014 30.06.2014 55.00
Výrosteková Janka Spišský Štiavnik, Lúčna 92 F-469/2014 30.06.2014 8.80
Winczler Július Spišský Štiavnik, Slnečná 420 F-718/2014 21.07.2014 6.80
Základná škola Spišský Štiavnik Spišský Štiavnik, Slnečná 422 F-731/2014 23.07.2014 114.40
Zamišková Zuzana, Ing. Spišský Štiavnik, Mlynská 124 F-529/2014 02.07.2014 22.00
Zavadský Stanislav Spišský Štiavnik, Lúčna 109 F-470/2014 30.06.2014 16.40
Žiga Cyril Spišský Štiavnik, Priečna 285 F-765/2014 30.07.2014 17.20
Žiga Cyril Spišský Štiavnik, Priečna 285 F-766/2014 30.07.2014 12.80
Žiga Igor Spišský Štiavnik, Priečna 285 F-767/2014 30.07.2014 10.40
Žiga Ján Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-768/2014 30.07.2014 11.20
Žiga Ján Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-769/2014 30.07.2014 5.20
Žiga Štefan Spišský Štiavnik, Priečna 277 F-771/2014 30.07.2014 32.40
Žiga Štefan Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-770/2014 30.07.2014 19.20
Žigová Gabriela Spišský Štiavnik, Priečna 284 F-772/2014 30.07.2014 4.00