Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na 5. zasadnutí OZ v Spišskom Štiavniku dňa 25.9.2020

uznesenia-cislo_5_2020_25_september_2020.pdf

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

TS_Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/ 2020

Školský autobus

Na podnet občanov od 2.9. 2020, Obec Spišský Štiavnik sprostredkovala školský autobus, ktorý premáva v dňoch školského vyučovania. Odchod autobusu z pred kostola je o o 7,00 hod,PD 7.02 hod. V Poprade stojí pri ZŠ – Dostójevského a ďalej pokračuje na autobusovú stanicu v Poprade. Žiadame rodičov,ktorých detí navštevujú v Poprade ZŠ,SŠ, OU, aby do 10.10.2020 na emailovú adresu: obec@spisskystiavnik.sk, zaslali svoje návrhy,pripomienky a prípadne požiadavky na iné autobusové zastávky v Poprade.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik č. 3/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Pozvánka na zasadnutie OZ

Na základe uskutočnenej kontroly z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo zasadnutie OZ preložené na náhradný termín 30.9.2020 o 18,00 hodine s nezmeneným programom.

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 30. september 2020, t. j. streda so začiatkom o 18.00 hod., zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ v Spišskom Štiavniku.

Čítaj viac …

Pozvánka na zasadnutie OZ

V zmysle Zákona č. 369/90 Zb., § 12 odstavec 1, v znení neskorších predpisov, zvolávam na deň 25. september 2020, t. j. piatok so začiatkom o 17.00 hod., zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku, ktoré sa uskutoční v budove TJ Spišský Štiavnik.

Čítaj viac …

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o tom, že fyzická osoba nie je účastníkom konania

Stavebný úrad

Stavebný úrad dňa 14.9.2020 nebude úradovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Verejná vyhláška

Upovedomenie o podaných námietkach