Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kubašská 10°

 

V súvislosti s novým nariadením a opatreniami Ústredného krízového štábu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúceho sa šírenia ochorenia COVID-19, Vám musíme žiaľ oznámiť, že 6.ročník bežeckých pretekov Kubašská 10°, ktoré sme pre Vás pripravovali na túto sobotu 3.októbra 2020 sa neuskutočnia v tomto riadnom termíne. V prípade, že príde k uvoľneniu opatrení, sme odhodlaní pre Vás pripraviť Kubašskú 10° v náhradnom termíne, ešte tento rok. Situácia nás veľmi mrzí o to viac, že sme mali zaregistrovaných takmer 80 pretekárov. Buďme zodpovední voči sebe i svojmu okoliu.

Fotogaléria – 76. výročie SNP

28.8.2020 SNP - vence

Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestnení stavby
mapa

Verejná vyhláška

Predĺženie lehoty na rozhodnutie – upovedomenie

Vakcinácia psov

Vakcinácia psov

Verejná vyhláška

verejna_vyhlaska_8_2020.pdf

Výročie SNP

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia Sociálnej komisie v Spišskom Štiavniku konaného dňa 12. augusta 2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 29.7.2020

Zápisnica zo zasadnutia komisie

Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania zo dňa 15.6.2020