Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Poslanci OcZ

Poslanci obecného zastupiteľstva

  • Bukovič Štefan, Ing. Mgr. – email: poslanec1@spisskystiavnik.sk
  • Burda Michal, Ing. – email: poslanec2@spisskystiavnik.sk
  •  Dulovič Marcel, Mgr. art. – email: poslanec3@spisskystiavnik.sk
  • Galasová Katarína, Mgr. – email: poslanec4@spisskystiavnik.sk
  • Hudzík Martin, Ing. – email: poslanec5@spisskystiavnik.sk
  • Korheľ Matúš, Ing. – email: poslanec6@spisskystiavnik.sk
  • Martinko Daniel, Ing. – email: poslanec7@spisskystiavnik.sk
  • Martinko Róbert – email: poslanec8@spisskystiavnik.sk
  • Parák Peter, Mgr. – email: poslanec9@spisskystiavnik.sk

 

Zastupovanie starostu