Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinné zverejňovanie

Obecný portál

Povinné zverejňovanie na stránke obce

 

Majetkové priznanie starostky obce Spišský Štiavnik za rok 2019

 

Zoznam daňových dlžníkov

 

Zoznam daňových dlžníkov aktualizujeme….

 

 SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 1000.- EUR

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-4_2014

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2015

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 1000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2016

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2017

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-01_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-02_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-03_2018

Súhrnná správa o zadávaní zákaziek nad 5000 za predchádzajúci štvrťrok-04_2018

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE

Záverečný účet obce 2014

Záverečný účet obce 2015

Záverečný účet obce 2017

Záverečný účet obce 2019

Štatút obce

Štatút obce