Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Starosta obce

 Vážení návštevníci,
aj prostredníctvom tejto stránky Vás chcem oficiálne privítať v Spišskom Štiavniku, v malebnej dedinke, ktorá sa rozprestiera na ploche 1822 ha v Hornádskej kotline a v severozápadnej oblasti Slovenského raja, kde má svoj domov 2519 obyvateľov. Aj z tohto miesta Vám chceme priblížiť jej históriu, tradície, súčasnosť. Dozviete sa aktuálne informácie zo života obce, oznamy obecného úradu a ďalšie informácie o službách, ktoré môžete pri návšteve našej obce využiť, ako aj pozvánky na všetky kultúrne a športové podujatia v obci, na ktoré Vás srdečne pozývame.
Našu obec vidím ako miesto s veľkým potenciálom a my všetci jej občania máme zodpovednosť za to, aby bol využitý čo najlepšie. Úlohou nás všetkých je chrániť a rozvíjať dedičstvo, ktoré nám tu zanechali naši otcovia či praotcovia. Na obecnej pôde sa snažíme túto povinnosť spolu s poslancami a aparátom pracovníkov obecného úradu premietať do konkrétnych činov, aby sa nám tu každý deň žilo lepšie, pohodlnejšie a kultúrnejšie a bolo tu dobre najmä tým, ktorým táto obec prirástla k srdcu a ktorým neostáva ľahostajný jej ďalší rozvoj a sú ochotní pomôcť pri riešení každodenných problémov.
Chcela by som tiež pozdraviť všetkých našich rodákov, ktorí v obci nežijú, ale prostredníctvom tejto stránky sa radi vracajú do svojho rodiska. Sme radi, že ste nezabudli na Štiavnik a Vaše návštevy domov sú pre nás potešením a vyznamenaním.

Starostka obce Mária Kleinová