Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Koncert rockovej gospelovej kapely eSPé

Pozývame všetkých, najmä mladšie ročníky na koncert rockovej gospelovej kapely eSPé zo Sliača. Koncert sa uskutoční už túto sobotu 11. júna o 19.30 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na vás.