Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Posviacka hasičského auta

Dobrovoľný hasičský zbor Spišský Štiavnik Vás srdečne pozýva na svätú omšu, ktorá sa uskutoční dňa 13. mája 2011 o 16,30 hod. v Kaštieli, pri príležitosti svätého Floriána – patróna hasičov. Po omši bude posvätené hasičské auto. Tešíme sa na Vašu účasť.

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */