Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2011

Vážení občania, prinášame Vám kalendár zvozu druhotných surovín na rok 2011 pre našu obec. Môžete si ho prevziať vo formáte PDF – Odvoz odpadu pre rok 2011