Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Koncert rockovej gospelovej kapely eSPé

Pozývame všetkých, najmä mladšie ročníky na koncert rockovej gospelovej kapely eSPé zo Sliača. Koncert sa uskutoční už túto sobotu 11. júna o 19.30 hod. v Urbárskom dome v Spišskom Štiavniku. Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na vás.

Jarný koncert (aktualizované)

Študenti Žilinského konzervatória J.M.Hurbana Vás srdečne pozývajú na JARNÝ KONCERT speváckej triedy MgA. Martiny Polievkovej, ktorý sa uskutoční dňa 15. 5. 2011 o 14.30 h v Rímskokatolíckom kostole v Spišskom Štiavniku. Z našej obce účinkuje Pavla Hudzíková.

Programom budú známe duchovné piesne.

Vstupné je dobrovoľné.

  #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; […]