Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Liturgické oznamy na mesiac jún

Farnosť Spišský Štiavnik vám prináša liturgické oznamy na mesiac jún 2011. Dokument vo formáte PDF si môžete prevziať, ako vždy na tejto stránke. Liturgické oznamy na mesiac jún