Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výstava – Krása ľudového umenia očami seniorov

V posledný marcový deň sa v klube dôchodcov konalo slávnostné otvorenie výstavy výrobkov šikovných rúk našich dôchodcov a jubilantky pani Anny Mrkvicovej, ktorá sa dožila krásneho veku 80 rokov.

Výstava bola situovaná v dvoch miestnostiach. V prvej, menšej boli vystavované výrobky našich dôchodcov a ďalších šikovných ľudí obce. Mohli sme tu vidieť množstvo vyšívaných […]