Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obecný spravodajca 3/2013

Vá­žení spo­lu­ob­ča­nia. V týchto dňoch sa k Vám do­stane nové číslo na­šich obec­ných no­vín – Obecný spra­vo­dajca č.3/2013. Ako vždy si ho mô­žete pre­vziať v elek­tro­nic­kej po­dobe PDF z tejto stránky. Všetky star­šie čísla náj­dete na stránke ve­no­va­nej obecným novinám.

Obecný spravodajca 03/2013

Obecný spravodajca 4/2012

Vážení spoluobčania. V závere tohto týždňa sa k Vám dostane nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.4/2012. Ako vždy si ho môžete prevziať v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi.

Prílohy k článku: Obecný spravodajca 4/2012

[…]

Obecný spravodajca 1/2012

Už tento víkend sa vám dostane do rúk printová podoba nášho štvrťročníka – Obecný spravodajca č.1/2012. Prvé tohtoročné číslo si môžete v malom predstihu prevziať v plnofarebnej verzii už teraz z týchto stránok v elektronickej podobe vo formáte PDF. Všetky staršie čísla archivujeme na stránke Obecných novín

spravodajca-2012-01

Obecný spravodajca 4/2011

Vážení spoluobčania. Koncom minulého týždňa sa k Vám dostalo nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.4/2011. Ako vždy si ho môžete prevziať v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi. Uzávierka budúceho čísla bude v pondelok 30. januára 2012.

[…]

Obecný spravodajca 2/2011

Vážení spoluobčania. V nasledujúcich dňoch sa k Vám dostane nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.2. Než sa tak stane môžete si ho v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii prevziať priamo z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi. Uzávierka budúceho čísla bude v pondelok […]

Obecný spravodajca 1/2011

Vážení spoluobčania. V nasledujúcich dňoch sa k Vám dostane nové číslo našich obecných novín – Obecný spravodajca č.1. Než sa tak stane môžete si ho v elektronickej podobe a v plnofarebnej verzii stiahnuť priamo z tejto stránky. Všetky staršie čísla nájdete na stránke venovanej obecným novinám resp. Obecnému spravodajcovi.

“… chcem sa Vám ospravedlniť v […]