Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Obec ako líder v rozvoji regiónu

Tlačová správa Košice, 12.2.2010 MVO Ľudia a voda ukončil realizáciu projektu vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu s názvom „Obec ako líder v rozvoji regiónu“ v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu bola príprava zamestnancov samosprávy na aplikáciu inovatívnych poznatkov a stratégií pre zefektívnenie výkonu verejných služieb v oblasti sociálneho a hospodárskeho rozvoja […]