Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Oslava 130. výročia založenia DHZ

Obec Spišský Štiavnik a Dobrovoľný hasičský zbor v Spišskom Štiavniku Vás srdečne pozývajú na oslavu 130. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskom Štiavniku

Termín: 26.5.2012 – sobota

Program:

09:30 hod Stretnutie pred obecným úradom v Sp. Štiavniku (so zástavou) 10:00 hod Svätá omša v kostole Narodenia Panny Márie 11:00 hod Posvätenie sochy sv. Floriána […]