Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Tlačivá

Vážení občania, na tejto stránke nájdete vzory tlačív, ktoré si môžete prevziať, vytlačiť a vyplniť pre potreby Obecného úradu. Tlačivá sú vo formáte PDF ak nie je uvedené inak.

Prílohy k dokumentu Daň za psa

Priznanie k dani za psa Prihlásenie do evidencie psov Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti k dani za psa Oznámenie o […]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (aktualizované)

Zverejňujeme odpis zápisnice o výsledku volieb v obci Spišský Štiavnik do obecného zastupiteľstva a starostu obce

Zápisnica – komunálne voľby 2010 (formát PDF) Zápisnica – voľba poslancov obecného zastupiteľstva (formát PDF) Zápisnica – voľba starostu obce (formát PDF) doplnené: Zápisnica – voľby 2010 – náhradníci (formát PDF)

Ak Vás zaujímajú výsledky v celom okrese […]