Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinnosť účastníka škodovej udalosti – usmernenie

Prezídium Policajného zboru v súvislosti s uplatňovaním inštitútu škodovej udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) zistilo skutočnosti, ktoré poukazujú na nedodržiavanie povinnosti účastníkov škodovej udalosti podľa § 66 ods. 6 […]