Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pokyny pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti Z dôvodu zvýšenia informovanosti obyvateľstva o činnostiach, ktoré by mali vykonávať v prípade vzniku rôznych mimoriadnych udalostí zverejňujeme odporúčania pre obyvateľstvo – zaslané Sekciou integrovaného záchranného systému a krízového manažmentu MV SR:

Príloha k článku: dokument vo formáte DOC

Maximálna teplota

2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v […]

Povodňová situácia v našej obci 28.5.2011 (aktualizované)

V sobotu 28.5.2011 našu obec zastihla opäť povodňová situácia. Informácie o situácii priniesli aj slovenské médiá. Ich reportáže vám prinášame v tomto príspevku. TV Markíza odvysielala v hlavných Televíznych novinách nasledujúci príspevok: [flv:/wp-content/uploads/2011/05/tv-markiza-lejak-na-spisi.flv 540 300]

Noviny SME Kozrár publikovali nasledovný článok: V Spišskom Štavniku narobila búrka škody

(aktualizované) #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#gallery-1 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#gallery-1 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Povodňová situácia v našej obci 4.6.2010

Niekoľko fotografií z povodňovej situácie v našej obci z piatočného poludnia…

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */