Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Referendum 2010

Zverejňujeme odpis zápisnice referenda dňa 18. septembra 2010. Dokument vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto mieste: referendum-2010.pdf. Definitívne výsledky z celého Slovenska si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu SR.