Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Pozvánka na otvorenie multifunkčného ihriska

Vážení občania, pozývame Vás na otvorenie multifunkčného ihriska s umelou trávou, predsedom vlády doktorom Robertom Ficom, ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2010, t.j. v sobotu o 19,45 hod. na ihrisku Telovýchovnej jednoty v Spišskom Štiavniku, s týmto programom:

úvodné slová starostky obce príhovor predsedu vlády SR slávnostný výkop na bránu kultúrne vystúpenie detí […]