Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Starostka obce oznamuje občanom, že zápis detí do Materskej školy v Spišskom Štiavniku na školský rok 2010/2011 sa uskutoční v dňoch od 22. februára do 26. februára 2010 v čase od 8.00 do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča, rodný list dieťaťa. Potvrdenie od lekára sa […]

Zápis do 1. ročníka Základnej školy

Zápis do 1. ročníka Základnej školy v Spišskom Štiavniku

Starostka obce a riaditeľstvo Základnej školy v Spišskom Štiavniku oznamujú občanom, že zápis do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 26., 27., 28. a 29. januára 2010.