Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Cyklopúť na Smrečiny

Obec Hranovnica v spolupráci s obcami Mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Váhu, Vás pozývajú na cyklopúť na Smrečiny, 8. júna 2013. Odchod z našej obce je od obecného úradu o 7,45 hod. Záujemcovia o túto akciu sa môžu prihlásiť na obecnom úrade v Spišskom Štiavniku.

Príloha k článku: plagat-cykloput-na-smreciny

[…]