Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

X. ročník súťaže hasičských družstiev (aktualizované)

Dobrovoľný hasičský zbor a Obec Spišský Štiavnik Vás pozývajú na

X. ročník súťaže hasičských družstiev

o ”Putovný pohár starostky obce” Spišský Štiavnik Dátum a miesto konania: 22. máj 2011 – nedeľa o 12,00 h, Spišský Štiavnik – ihrisko Usporiadateľ: Dobrovoľný hasičský zbor – Spišský Štiavnik Kategórie: muži, muži – CO (nad 35 r.), […]

Prevádzkový poriadok športového areálu

TJ Spišský Štiavnik Vám predstavuje prevádzkový poriadok športového areálu v našej obci. Vo formáte PDF si môžete prevziať úplné znenie Prevádzkového poriadku ihriska. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame len stručný výťah základných pravidiel a informácií z tohto poriadku:

Športový areál je oplotený a pozostáva z trávnatého futbalového ihriska, tréningovej trávnatej plochy, viacúčelového ihriska s umelou trávou, […]