Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Prevádzkový poriadok športového areálu

TJ Spišský Štiavnik Vám predstavuje prevádzkový poriadok športového areálu v našej obci. Vo formáte PDF si môžete prevziať úplné znenie Prevádzkového poriadku ihriska. Na nasledujúcich riadkoch uvádzame len stručný výťah základných pravidiel a informácií z tohto poriadku:

Športový areál je oplotený a pozostáva z trávnatého futbalového ihriska, tréningovej trávnatej plochy, viacúčelového ihriska s umelou trávou, […]