Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Povinné orientačné čísla domov

Slovenská pošta oznamuje občanom, že zásielky musia byť označené súpisným aj orientačným číslom domu. Občan je povinný označiť si dom orientačným číslom, aby neboli listové zásielky vrátené späť. Obecný úrad objedná uvedené orientačné čísla pre záujemcov, ktoré sa budú predávať v kancelárii obecného úradu v cene približne 3 €/ks hneď po doručení od dodávateľa. O […]