Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zmena stránkových hodín na OcÚ

Oznamujeme zmenu stránkových hodín na Obecnom úrade v Spišskom Štiavniku od 4.4.2011 (pondelok)

Pondelok 7.30-12.00 h | 13.00-16.00 h Utorok nestránkový deň Streda 7.30-12.00 h | 13.00-18.00 h Štvrtok nestránkový deň Piatok 7.30-13.00 h

Stránkové dni a hodiny Obecného úradu