Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Vianočná spoveď

Prinášame Vám oznam o spovedaní v našom dekanáte pred sviatkami

Sobota 18.12.2010

Hranovnica 14:00–15:30 Spišské Bystré 9:30-12:00

Nedeľa 19.12.2010

Spišský Štiavnik 14:00–16:00 Švábovce 16:30–17:00 Gánovce 17:00–18:00 Hozelec 17:00–18:00

Pondelok 20.12.2010

Vikartovce 10:30–12:00, 14:00-16:00 Kravany 15:00–17:00 Vydrník 15:00–17:00

Utorok 21.12.2010

Hôrka-Ondrej 15:00–17:00 Hôrka-Kišovce 15:00–17:00 Jánovce 15:00–16:30

Streda 22.12.2010

Liptovská Teplička 13:00–16:30

dokument PDF

[…]