Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (aktualizované)

Zverejňujeme odpis zápisnice o výsledku volieb v obci Spišský Štiavnik do obecného zastupiteľstva a starostu obce

Zápisnica – komunálne voľby 2010 (formát PDF) Zápisnica – voľba poslancov obecného zastupiteľstva (formát PDF) Zápisnica – voľba starostu obce (formát PDF) doplnené: Zápisnica – voľby 2010 – náhradníci (formát PDF)

Ak Vás zaujímajú výsledky v celom okrese […]

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Spišský Štiavnik dňa 27.novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

Viera Dikantová, Ing., 40 r., stavebný technik ekonóm, Spišský Štiavnik, […]

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Spišskom Štiavniku dňa 27. novembra 2010

Miestna volebná komisia v Spišskom Štiavniku podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

Edita Beniačová, Ing., 47 r., projektantka, […]

Referendum 2010

Zverejňujeme odpis zápisnice referenda dňa 18. septembra 2010. Dokument vo formáte PDF si môžete prevziať na tomto mieste: referendum-2010.pdf. Definitívne výsledky z celého Slovenska si môžete pozrieť na stránke Štatistického úradu SR.

Počet volených poslancov

Pre nadchádzajúce voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 (sobota 27. novembra 2010), bol v obci Spišský Štiavnik vytvorený 1 volebný obvod, v ktorom bude volených 9 poslancov. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2010 – Ministerstvo vnútra SR

Oznámenie o počte obyvateľov

Obec Spišský Štiavnik podľa § 16 ods. 9 a § 21 ods. 2 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí (19.05.2010) bolo v obci Spišský Štiavnik

2 332 obyvateľov

Mária Kleinová starostka obce

[…]