Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce (aktualizované)

Zverejňujeme odpis zápisnice o výsledku volieb v obci Spišský Štiavnik do obecného zastupiteľstva a starostu obce

Zápisnica – komunálne voľby 2010 (formát PDF) Zápisnica – voľba poslancov obecného zastupiteľstva (formát PDF) Zápisnica – voľba starostu obce (formát PDF) doplnené: Zápisnica – voľby 2010 – náhradníci (formát PDF)

Ak Vás zaujímajú výsledky v celom okrese […]

Zverejňujeme odpis zápisnice volieb do NR SR 12. júna 2010

Na tomto mieste si môžete prevziať dokument vo formáte PDF…