Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zbierka na sochu sv. Floriána – poďakovanie

Zbierka na sochu svätého Floriána – patróna hasičov výnos so zbierky 362,32 € Za finančnú podporu Vám ĎAKUJEME.

Poďakovanie