Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

Zoznam sčítacích komisárov v obci

Zoznam sčítacích komisárov pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) v roku 2011 v obci Spišský Štiavnik

Zoznam sčítacích komisárov v obci Meno a priezvisko číslo sčítaciehoobvodu (SO) Identifikácia SO (ulica, č.d.) Daniela Martinková 706017706253 Železničná stanicaKvetná 16-89,Priečna 9-15,480 Marta Lavriková 706207 Priečna 280-286 Lenka Kacvinská 706251706256 KaštieľSlnečná 419-466 Oľga Rákociová 706252 Hornádska 0, 242-253,Mariánske […]