Kalendár

NATUR-PACK

Cestovné poriadky

Spišský Štiavnik,PD

Spišský Štiavnik,kostol

Spišský Štiavnik,č.d.225

Spišský Štiavnik,Kaštieľ

Nakladanie s odpadmi

Kompostovanie
Komunitné kompostovanie

Neplytvajte potravinami

Predchádzanie vzniku odpadov

Využitie bioodpadu

Program odpadového hospodárstva
na roky 2016 – 2020

ZOZNAM DAŇOVÝCH DLŽNÍKOV – právnické osoby

Meno Adresa M Nedoplatok Neh KO Pes
Poľnohos.družstvo podielnikov Spišský Štiavnik, Priečna 21 297.04 21 297.04 0.00 0.00
Agrodružstvo Hornád, s.r.o. Spišský Štiavnik, Slnečná 426 2 976.18 2 976.18 0.00 0.00
Hudzík Stanislav Spišský Štiavnik, Priečna 4 407.07 4 394.07 13.00 0.00